Používaním našej webovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie v súlade s pravidlami súborov cookie.

Všeobecné podmienky

Dokument overuje a vyhotovil: Com-Pa Team Kft.

Prezeranie / stiahnutie vo formáte PDF: Prezeranie / stiahnutie


Prehliadaním a používaním internetového obchodu https://compateam.sk/ vyhlasujete, že ste si prečítali a akceptujete zmluvné podmienky týkajúce sa jeho používania a služieb, zásady spracúvania osobných údajov a súhlasíte so všetkými ich bodmi!

V prípade nesúhlasu nemôžete používať systém!

 

Údaje prevádzkovateľa

 • Názov spoločnosti: Com-Pa Team Kft.
 • Sídlo: H-1154 Budapest, Tompa Mihály u.53.
 • DIČ: 13706988-2-42
 • IČO: 01-09-869043
 • Vydávajúci obchodný register, úrad: Obchodný register hlavného mesta
 • Jazyk zmluvy: maďarský
 • Kontakt: info@compateam.hu
 • Telefón: +36-70-522-3393

 

 

Výrobky a služby ponúkané na predaj

Náš internetový obchod predáva pracovné odevy a ďalšie súvisiace výrobky. Obrázky zobrazené pri výrobkoch sú iba ilustrácie a môžu sa líšiť od skutočnosti.

Zobrazené výrobky sú dostupné na našej webovej stránke, pokiaľ sú na sklade.

 

Proces objednávania

Výber výrobku
Zákazníci majú možnosť si vybrať alebo objednať z výrobkov internetového obchodu. Kliknutím na vybraný výrobok si zákazník môže pozrieť jeho podrobnejší opis. V prípade záujmu o nákup výrobku môže stlačením tlačidla „Pridať do košíka“ umiestniť výrobok, ktorý si praje kúpiť do virtuálneho nákupného košíka. Kliknutím na tlačidlo „Zobraziť“ košík nájde výrobky, ktoré umiestnil do košíka počas nákupu, resp. celkovú sumu faktúry a náklady na doručenie. Tu môžete skontrolovať správnosť svojej objednávky, najmä ohľadom cien a množstiev, ktoré môžete podľa potreby upraviť alebo opraviť. Košík automaticky vypočíta celkovú sumu objednávky.

Odoslanie objednávky
Ak považujete množstvo výrobkov v košíku za správne, skontrolovali ste celkovú sumu a rozhodli ste sa, že si ich prajete kúpiť, potom jednoducho kliknite na tlačidlo „Pokladňa“. V našom internetovom obchode je nákup možný iba s registráciou podľa nasledovných:

 • chcete sa registrovať ako nový zákazníka
 • chcete sa prihlásiť ako registrovaný zákazníka

Ak ste už v minulosti nakupovali v našom internetovom obchode, zadajte vašu e-mailovú adresu a heslo, ktoré ste uviedli pri registrácii. Ak sa chcete zaregistrovať ako nový zákazník, zadajte vaše údaje potrebné pre nákup, ktoré systém uloží a pri nasledujúcom nákupe sa budete musieť už iba prihlásiť.

V  ďalšom kroku si vyberte spôsob doručenia, ktorý vám vyhovuje:

 • Doručenie domov (kuriérskou službou GLS)

Následne si musíte vybrať spôsob platby, ktorý vám vyhovuje:

 • bankový prevod - (pri zadaní vašej objednávky vás e-mailom informujeme, že vaša objednávka je v stave „čaká na spracovanie“, hneď ako sa nám na bankový účet pripíše prevedená suma, aktivujeme vašu objednávku a e-mailom vám odošleme všetky potrebné informácie)
 • platba platobnou kartou - (online platba platobnou kartou cez bezpečný bankový systém)

Ak súhlasíte s obsahom objednávky, kliknite na tlačidlo „Objednať“ pre odoslanie objednávky.


Ceny
Naše ceny sú cenníkové ceny platné v čase objednávania, ktoré sú uvedené pri výrobku v internetovom obchode. Ceny sú brutto ceny, vrátane DPH, avšak nezahŕňajú náklady na prepravu. Náklady na dopravu nájdete v procese pokladne pred dokončením objednávky, resp. aj v Nákupných podmienkach. Pokiaľ sa v internetovom obchode objaví chyba alebo nedostatok pri výrobkoch alebo cenách, vyhradzujeme si právo na korekciu. V takomto prípade po zistení chyby resp. jej oprave okamžite informujeme zákazníka o nových údajoch. Zákazník môže následne opäť potvrdiť objednávku alebo existuje možnosť odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo strán.

Spracovanie objednávok
Spracovanie objednávok sa uskutoční do 24 hodín.

Možnosť opravy chýb pri zadávaní údajov
Na opravu chýb pri zadávaní údajov máte možnosť pred stlačením tlačidla „Objednať“.

Potvrdenie
Na všetky objednávky odosielame e-mailové potvrdenie. To znamená, že po zadaní objednávky dostanete automatický e-mail o doručení objednávky a (neskôr) jeden s predpokladaným dátumom doručenia. V prípade telefonickej konzultácie zavolajte na zákaznícky servis alebo na ktorékoľvek telefónne číslo uvedené v e-maile.

Platobné podmienky
V našom obchode existuje možnosť platby bankovým prevodom alebo platobnou kartou.

Doprava
Doručenie a preprava zásielok sa uskutočňuje kuriérskou službou GLS. Termín dodania výrobku vám systém oznámi počas pokladničného procesu, resp. je zahrnutý aj v potvrdzujúcom e-maile. Termín dodania je možné dohodnúť aj telefonicky na niektorom z telefónnych čísel uvedených v potvrdzujúcom e-maile.

Cena prepravy:
Naše poplatky za dopravu závisia od cieľovej krajiny. Momentálne nezabezpečujeme dopravu do iných krajín okrem Rumunska a Slovenska.

 

Odstúpenie od dodávky
Ak internetový obchody nesplní svoju povinnosť na základe zmluvy z toho dôvodu, že nemá k dispozícii tovar stanovený v zmluve, resp. nemá možnosť poskytnúť objednaná službu, je povinný informovať o tom zákazníka. Internetová predajňa neuzatvára zmluvu s maloletými. Prijatím obchodných podmienok zákazník vyhlasuje, že je plnoletý.

Vrátenie výrobku
Výrobok zoberieme naspäť iba v jeho pôvodnom stave a obale, v kompletnom kvantitatívnom a kvalitatívnom stave.

 

 

Informácie týkajúce sa podmienok uzatvorenia zmluvy

Registráciou a nákupom na webovej stránke sa medzi Používateľom a Poskytovateľom služby uzatvára online zmluva. Uzatvorená zmluva sa neeviduje, nie je považovaná za písomnú zmluvu, neskôr nebude k dispozícii a je napísaná v maďarskom jazyku. 


Záruka

Začiatok záruky sa zhoduje s dátumom vystavenia faktúry. Záruka sa nevzťahuje na škody v dôsledku iného použitia ako je určené použitie, preto vás žiadame, aby ste si pozorne prečítali návod na použitie! Ďalšie záručné podmienky: https://compateam.sk/garancia-37

Právo na odstúpenie od zmluvy / Záruka vrátenia
Zákazník môže bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 30 dní. Zákazník si môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy odo dňa, keď prevzal tovar. Predajca je povinný sumu zaplatenú zákazníkom bezodkladne, ale najneskôr do tridsiatich dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť.
Zákazník si nemôže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, ak otvoril balenie hygienického výrobku alebo výrobku na ochranu zdravia (rúško, jednorazové výrobky, atď.) a/alebo začal s jeho určeným používaním.

Zákazník znáša náklady spojené s vrátením tovaru v dôsledku uplatnenia práva na odstúpenie. Okrem toho zákazník neznáša žiadne náklady. Predajca však môže požiadať o úhradu svojej škody vzniknutej v dôsledku nesprávneho použitia tovaru. Ak tovar vrátený na základe práva na odstúpenie od zmluvy nie je v bezchybnom stave vhodnom na opätovný predaj, potom je zákazník povinný uhradiť škodu, pokiaľ poškodenie, zničenie tovaru alebo akékoľvek iné znemožnenie predaja bolo spôsobené úmyselne alebo z nedbanlivosti.
Pokiaľ sa o výrobku pri jeho otvorení v prítomnosti osoby vykonávajúcej doručenie (poštový doručovateľ, kuriér) zistí, že je preukázateľne poškodený  a poškodenie vzniklo pred prebratím tovaru, okamžite zabezpečíme vrátenie výrobku a zrušenie predaja. Akékoľvek poškodenie, chýbajúci tovar pri doručení zásielky musia byť zaznamenané do protokolu o stave vecí medzi doručovateľom a preberajúcim! Za dodatočný chýbajúci obsah, prípadné poškodenie nemôžeme niesť zodpovednosť!
Text Nariadenia vlády 17/1999, ktoré sa týka uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť z webovej stránky Národného úradu na ochranu spotrebiteľa.

Doložka o vlastníckom práve
Doručený tovar je až do zaplatenia celej kúpnej ceny vlastníctvom dodávateľa. V priebehu chybných, neakceptovaných objednávok výrobok uvedenie do skladu pod menom „nového“ vlastníka a po novom, úspešnom predaji sa vyplatí jeho cena jeho novému vlastníkovi!

Zmena, vymazanie objednávky
V zmysle zákona CVIII. z roku 2001 pri zadaní objednávky okamžite odošle softvér internetového obchodu kupujúcemu oznámenie o prijatí objednávky. Toto oznámenie sa nepovažuje za zmluvu uzatvorenú medzi predajcom a kupujúcim! Kupujúcemu iba oznamuje, že jeho požiadavku na objednávku náš systém zaregistroval a postúpil ju príslušnému zamestnancovi predajcu.

Pokiaľ to nie je kupujúcemu doručené do 48 hodín, potom sa záväzky kupujúceho rušia.
Predávajúci poskytuje kupujúcemu možnosť stornovať svoju objednávku elektronickým spôsobom do začatia plnenia objednávky. Pri začatí plnenia objednávky dostane kupujúci oznámenie e-mailom a/alebo telefonicky o predpokladanom trvaní plnenia a o skutočnosti začatia plnenia, po tomto je možné objednávku zrušiť iba osobne alebo prostredníctvom „Zákazníckeho servisu“ alebo na niektorom z kontaktov uvedených v bode ponuky „Kontakty“.

Dodatočná zmena objednávky je možná iba v písomnej forme, e-mailom.

Postup pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy

Pokiaľ si prajete využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, môžete tak urobiť písomne, v podobe listu alebo e-mailu, odvolávajúc sa na výrobok a identifikátor objednávky. Svoje právo na odstúpenie od zmluvy môžete využiť do 8 pracovných dní od prevzatia výrobku.

V prípade odstúpenia od zmluvy formou listu zohľadňujeme pri započítaní 8 pracovných dní dátum odoslania listu poštou. Podľa možnosti posielajte list vo forme doporučeného listu, aby bolo možné jednoznačne preukázať dátum odoslania.

Objednaný tovar doručte na adresu našej spoločnosti. Náklady na poštovné, ktoré vzniknú vrátením tovaru, znáša zákazník. Výrobok neposielajte späť doporučene! Nemáme možnosť prevziať balík odoslaný doporučene, náklady na jeho spätné doručenie tiež znáša zákazníka!

Na tovar používaný inak, ako určeným spôsobom sa záruka nevzťahuje. Škody vzniknuté v dôsledku používania iného, ako je určený spôsob tiež uhrádza zákazník. Do tridsiatich dní od vrátenia tovaru vrátime jeho cenu na poskytnuté číslo bankového účtu.

 

Ochrana osobných údajov

Ďalšie podrobnosti: https://compateam.sk/adatkezelesi-tajekoztato

 

Vaše osobné údaje sprístupnené počas používania internetového obchodu spracúvame dôverne, neodovzdávame ich tretej strane. Výnimku tvoria osobné údaje, ktoré je potrebné odovzdať subdodávateľom, bez ktorých nie je možné realizovať plnenie objednávku, napr. informácie odovzdané kuriérskej službe, potrebné na doručenie.

Pre používanie systému internetového obchodu je potrebné v prehliadači povoliť používanie súborov cookie, bez toho nemôžu niektoré funkcie fungovať.

Na objednaný tovar je vystavená faktúra, ktorej uchovanie sa uskutočňuje spôsobom a po dobu stanovenú v platných právnych predpisoch.

Kedykoľvek môžete písomne požiadať o vymazanie, zmenu vašich osobných údajov v systéme, ale nezávisle od toho sa môžete odhlásiť zo zoznamu odberateľov noviniek bez toho, aby bola vaša registrácia odstránená. Z odberu noviniek sa môžete odhlásiť formou listu, e-mailu alebo prostredníctvom odkazu „Odhlásenie“ na konci správ s novinkami.

Iné nariadenie

Poskytovateľ služieb je oprávnený využiť prispievateľa na splnenie svojej povinnosti. Zodpovedá za svoje protiprávne konanie, akoby sa protiprávneho konania dopustil sám.

Neplatnosť, nezákonnosť alebo nevymáhateľnosť ktorejkoľvek časti týchto článkov nemá vplyv na platnosť, zákonnosť alebo vykonateľnosť zvyšku.

Ak poskytovateľ služieb neuplatní svoje právo podľa tejto politiky, neznamená to vzdanie sa tohto práva. Vzdanie sa akýchkoľvek práv je predmetom výslovného písomného oznámenia v tomto zmysle. Skutočnosť, že poskytovateľ služieb nedodržiava striktne jednu z podstatných podmienok kódexu, ešte neznamená, že sa v budúcnosti vzdáva povinnosti dodržiavať túto konkrétnu podmienku alebo doložku.

Poskytovateľ služieb a spotrebiteľ by sa mali pokúsiť vyriešiť prípad mimosúdnou cestou.

Zmluvné strany prehlasujú, že internetový obchod poskytovateľa služieb pôsobí v Maďarsku a tu ho udržiava. Pretože je stránka prístupná z iných krajín, používatelia výslovne potvrdzujú, že príslušné právne predpisy medzi používateľom a poskytovateľom služieb sú maďarské zákony. Ak je Užívateľom Spotrebiteľ, Pp. 26. § (1) Spor, ktorý má bydlisko žalovaného, ​​má výlučnú právomoc nad Spotrebiteľom v sporoch vyplývajúcich z tejto zmluvy.

Poskytovateľ služby neuplatňuje odlišné všeobecné podmienky prístupu pre prístup k produktom vo webovom obchode z dôvodov týkajúcich sa štátnej príslušnosti, bydliska alebo miesta usadenia používateľa.

Poskytovateľ služby neuplatňuje na platobnú transakciu odlišné podmienky týkajúce sa spôsobov platby akceptovaných používateľom z dôvodu štátnej príslušnosti, bydliska alebo miesta bydliska používateľa, umiestnenia účtu na platobnom účte, miesta usadenia platobnej služby. poskytovateľa alebo miesta vydania náhradného platobného nástroja v hotovosti v rámci EÚ.

Poskytovateľ služieb dodržiava požiadavky vnútorného trhu z dôvodu neopodstatneného územného obmedzenia obsahu a iných foriem diskriminácie na základe štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo miesta usadenia kupujúceho, ako aj nariadenia (ES) č. 2006 / 2004 a nariadenie (EÚ) 2017/2394, ako aj 2009/22. NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2018/302.

Postupy pri zariadení sťažností (pre kvalifikovaných používateľov)

Účelom našej webovej stránky je splniť všetky objednávky v dobrej kvalite a k plnej spokojnosti zákazníka. Ak má užívateľ stále nejaké sťažnosti týkajúce sa zmluvy alebo jej plnenia, môže podať svoju sťažnosť na vyššie uvedený telefón, e-mailovú adresu alebo list.

Poskytovateľ služby okamžite prešetrí ústnu sťažnosť a podľa potreby ju napraví. Ak spotrebiteľ nesúhlasí s vybavením sťažnosti alebo sťažnosť nebude okamžite prešetrená, poskytovateľ služby bezodkladne zaznamená sťažnosť a jej stanovisko k sťažnosti a poskytne jej kópiu.

Poskytovateľ služby odpovie písomne ​​do 30 dní. Musí uviesť dôvody svojho zamietnutia sťažnosti. Záznam o sťažnosti a kópia odpovede sa poskytovateľovi uchová po dobu piatich rokov a na požiadanie sa poskytnú kontrolným orgánom.

Ste informovaní, že v prípade zamietnutia vašej sťažnosti môže vašu sťažnosť iniciovať oficiálny alebo zmierovací orgán nasledovne:

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť u maďarského úradu na ochranu spotrebiteľa:

Na základe zákona o 45 / A. § (1) - (3) zákona o ochrane spotrebiteľa a štatútu 387/2016 o určení orgánu na ochranu spotrebiteľa. (XII. 2.) Úrad vlády slúži ako všeobecný orgán na ochranu spotrebiteľa: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

V prípade sťažnosti má spotrebiteľ možnosť obrátiť sa na zmierovací orgán, ktorý nájdete na adrese:

Budapesti Békéltető Testület

Adresa: 1016 Budapešť, Krisztina krt. 99.

Telefón: (1) 488-2131

Fax: (1) 488-2186

Prezident: Dr. Inzelt Éva Veronika

Web: www.bekeltet.hu

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Adresa: 1119 Budapešť, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Mailová adresa: 1364 Budapest, Pf .: 81

Telefón: (1) -269-0703

Fax: (1) - 269-0703

Prezident: Dr. Koncz Pál

Web: www.pestmegyeibekelteto.hu; www.panaszrendezes.hu

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Adresa: 4025 Debrecín, Petőfi tér 10.

Administratíva: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefón: (52) 500-710; (52) 500 - 745

Fax: (52) 500-720

Prezident: Dr. Hajnal Zsolt

Web: https://www.hbmbekeltetes.hu

E-mail: bekelteto@hbkik.hu

 

Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov je príslušný zmierovací orgán. Úlohou zmierovacieho orgánu je pokúsiť sa o urovnanie sporu medzi stranami za účelom riešenia spotrebiteľských sporov, v opačnom prípade o nich rozhodne v záujme zabezpečenia jednoduchého, rýchleho, efektívneho a nákladovo efektívneho presadzovania práva spotrebiteľa. práva. Zmierovací orgán poskytne na žiadosť spotrebiteľa alebo poskytovateľa služby poradenstvo v oblasti práv a povinností spotrebiteľa.

V prípade cezhraničného spotrebiteľského sporu, ktorý vznikne na základe zmluvy o predaji alebo poskytovaní služieb online, bude mať výlučnú jurisdikciu rozhodcovský orgán pri budapeštianskej obchodnej a priemyselnej komore.

V prípade sťažnosti spotrebiteľa môže spotrebiteľ využiť platformu EÚ na riešenie sporov online. Prístup na platformu si vyžaduje jednoduchú registráciu u Európskej komisie do

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť prostredníctvom webovej stránky online: http://ec.europa.eu/odr

Poskytovateľ služby je povinný spolupracovať pri zmierovacom konaní. Pritom je potrebné zaslať list s odpoveďou zmierovaciemu orgánu a zabezpečiť na pojednávaní prítomnosť osoby oprávnenej na urovnanie sporu. Ak spoločnosť alebo sídlo firmy nie sú usadené v kraji, v ktorom sa nachádza zmierovací orgán pôsobiaci územne príslušným orgánom, povinnosť spoločnosti spolupracovať zahŕňa ponúknutie možnosti písomného vyrovnania v súlade s požiadavkami spotrebiteľa.

Ak spotrebiteľ nepodá žiadosť o zmierovacie konanie alebo proces nebude úspešný, má možnosť obrátiť sa na súd.

 

Súdny proces musí byť podaný s formálnym oznámením obsahujúcim tieto informácie:

• súdny dvor;

• mená strán a zástupcov strán, miesto ich pobytu a právne postavenie; • právo vymáhať predložením základných skutočností a ich dôkazov;

• údaje, z ktorých možno určiť jurisdikciu a jurisdikciu súdu;

• konečná žiadosť o rozhodnutie súdu.

 

K žiadosti musí byť priložený dokument a jeho kópia, ktorá sa označuje ako dôkaz.

Práva duševného vlastníctva

Pretože https://compateam.com/, https://compateam.hu/, https://hdlp.ro/, https://compateam.sk/ sa považuje za dielo stránky chránené autorskými právami, je zakázané ho zobrazovať obsah https://compateam.com/, https://compateam.hu/, https://hdlp.ro/, https://compateam.sk/ sťahovanie (kopírovanie), opätovné publikovanie, iné použitie, elektronické ukladanie, spracovanie a predaj obsahu alebo akejkoľvek jeho časti bez písomného súhlasu poskytovateľa služieb.

Z https://compateam.com/, https://compateam.hu/, https://hdlp.ro/, https://compateam.sk/ a jeho databázy nie je možné prenášať žiadny materiál, a to ani s písomným súhlasom, odkazom na túto stránku.

Poskytovateľ služby si vyhradzuje všetky práva na všetky prvky svojej služby, názvy domén, súvisiace názvy sekundárnych domén a internetové reklamné priestory.

Je zakázané: upravovať alebo spätne analyzovať obsah serverov https://compateam.com/, https://compateam.hu/, https://hdlp.ro/, https://compateam.sk/ alebo ich častí z toho; podvodné vytváranie užívateľských ID a hesiel; použitie akejkoľvek aplikácie na úpravu alebo indexovanie ktoréhokoľvek alebo všetkých serverov https://compateam.com/, https://compateam.hu/, https://hdlp.ro/, https://compateam.sk/.

Názov https://compateam.com/, https://compateam.hu/, https://hdlp.ro/, https://compateam.sk/ je chránený autorskými právami a môže byť použitý iba s písomným súhlas poskytovateľa služby.

Užívateľ berie na vedomie, že v prípade neoprávneného použitia je Poskytovateľ služby zodpovedný za škody. Výška pokuty je 170 EUR brutto za obrázok a 55 EUR brutto za slovo. V prípade porušenia autorských práv sa použije notárska certifikácia poskytovateľa služby a tieto náklady sa tiež prenášajú na používateľa, ktorý porušuje autorské práva. zákazník.

 

Posledná zmena: 02-10-2020

Dokument overuje a vyhotovil: Com-Pa Team Kft.
Prezeranie / stiahnutie vo formáte PDF: Prezeranie / stiahnutie